Natuurinclusief en biobased Leeuwarden

Het team Van Goeden Huizen Leeuwarden heeft de krachten gebundeld om met woonconcept Van Goeden Huizen een biobased en natuurinclusieve buurt te ontwerpen voor blok 3 van Leeuwarden Nieuw Oud Oost.

De opdracht omvatte het ontwerpen én bouwen van 45-50 woningen. Deze moeten biobased en natuurinclusief zijn, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en functionaliteit. Voor de opgave werd een openbare selectieprocedure doorlopen, waarbij werd gezocht naar een (combinatie van) marktpartijen(en).

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra: ‘Sociale woningbouw is een groot onderdeel van de enorme woningbouwopgave waarvoor we aan de lat staan. Met deze bouwerscompetitie wil het College van Rijksadviseurs aantonen dat we ook sociale huurwoningen met biobased materialen kunnen uitvoeren en in een natuurinclusieve omgeving kunnen realiseren. De betrokkenheid en het vertrouwen van WoonFriesland is hierin essentieel.’

Het team Van Goeden Huizen bundelde hun krachten met landschapsarchitecten Buro Lubbers, om samen tot een integraal natuurinclusief ontwerp te komen.

stedenbouw
Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan Nieuw Oud Oost gaan uit van een gesloten bouwblok met parkeren in de hoven. Voor blok 3 geldt dat de entrees aan de parkzijde van het blok liggen. Aan de binnenzijde liggen naast de parkeerplaatsen ook de privétuinen en bergingen.

Bovenop deze programmatische indeling introduceren wij een nieuwe laag in het plan in de vorm van een collectief dek. Op dit dek creëren we verschillende verblijfsplekken; van rustig tot actief gebruik, en van ontmoeten tot terugtrekken. De parkeerplekken en bergingen verhullen zich onder het dek.

Onze geprefabriceerde basismodules hebben verschillende afmetingen en staan variatie in de plattegrond en gevel toe. Met dit systeem zijn we in staat om enerzijds goede stedenbouwkundige inpassingen vorm te geven, zonder dat dit grote invloed heeft op kosten of snelheid.
De modules kunnen op verschillende manieren gestapeld en geschakeld worden, waardoor er verschillende woningen kunnen ontstaan. Daarmee is het voor ons mogelijk om vanuit één woonconcept meerdere woningen samen te stellen voor verschillende doelgroepen.
Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan Nieuw Oud Oost vragen om verschillende woningen die aansluiting zoeken bij hun omgeving. De uitgangspunten hebben we vertaald naar een aantal types die ingezet kunnen worden om het beoogde bouwblok te vormen. Wij willen bouwen aan aantrekkelijke omgevingen die men langdurig waardeert en koestert. We ontwerpen meer dan alleen de woning en vormen buurtjes waar sociale interactie wordt bevorderd door fijne (gemeenschappelijke) plekjes mee te ontwerpen.

Vorig project