Buurtschap te Veld

De Voorstad

Op Buurtschap te Veld in Eindhoven heeft Van Goeden Huizen 11 woningen gerealiseerd. Buurtschap te Veld ontstaat in het vacuüm tussen regulier wonen en tijdelijk wonen met een nieuw soort ontwikkeling: de geleidelijke wijk. Stedenbouwkundig bureau Tom van Tuijn, in samenwerking met studio Blad en FAAM Architecten, is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig- en landschappelijk plan.

Buurtschap te Veld bestaat uit verschillende groene ‘kamers’ die fungeren als kleinschalige sociale clusters met een informele sfeer. Van Goeden Huizen bouwt 11 woningen voor cluster ‘De Voorstad’. Door het midden van het cluster loopt een smalle weg voor fietsers en wandelaars. Het bouwveld wordt gekaderd door bestaande wadi’s en volwassen bomen. Binnen het beperkte bouwveld is er ruimte voor een rij geschakelde woningen aan weerszijde op enige afstand van de weg.

Voor dit plan is gebruik gemaakt van type Van Goeden Huizen Familie, een twee-laags woning van 64 m2 met twee slaapkamers. In de straatwand is zorgvuldig plek gegeven aan een gezamenlijk individuele bergingenblok. Er is extra aandacht besteed aan een zorgvuldige inpassing, onder meer door de kopgevels te activeren met een raam of een tuin. De woningen zijn bekleed met zwarte houten latten. De donkere straatwand werkt als canvas voor de groene omgeving.

Bij compacte woningen is sprake van een relatief klein woonoppervlak. De ruimte om de woning heen wordt belangrijker, omdat deze meer gebruikt zal worden als verlengde van de woning. Interactie vanuit de woning naar de straat en omgeving is dan ook belangrijk. Achter een groot raam in de voorgevel ligt een klein verhard stuk waar bewoners een bankje weg kunnen zetten. Aan de achterzijde van de woning, achter een grote schuifpui, worden met stelconplaten en hagen individuele tuintjes gemaakt. Deze tuintjes liggen aan een wadi en kijken uit over het landschap. In het bergingenblok ligt één gemeenschappelijke berging, waar bewoners onder andere tuinierspullen kunnen opslaan. Op een naastgelegen veld hebben de bewoners de mogelijkheid om een gezamenlijke moestuin te beginnen.

De woningen voor De Voorstad hebben een afgestemd entreemotief, met een lamp, huisnummer, beldrukker, briefklep en deurknop.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Woonstichting ’thuis
Ontwerp: 2023
Landschap/stedenbouw: Tom van Tuijn i.s.m. Studio Blad en FAAM Architecten