Van initiatief tot oplevering

Energie

Duurzaamheid maakt de wereld mooier, zeker wanneer er tegelijkertijd oog is voor mens en milieu. Onze slimme engineering houdt hier rekening mee. Dat betekent dat we onder andere werken met zonnepanelen die onderdeel zijn van de architectuur. Wij houden ook rekening met energiebesparende oplossingen en werken met onderhoudsarme materialen. Natuurlijk willen we energie besparen, zeker in deze tijd. Van Goeden Huizen zijn gasloze woningen, die gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals ventilatielucht en de zon. Bewoners zitten er warm bij, met minder energieverbruik, minder energiekosten en zonder aardgas.

De voordelen van de timmerfabriek

In de werkplaats

Van Goeden Huizen wordt geheel in de werkplaats gebouwd en afgemonteerd. De woningen bestaan uit allemaal losse prefab onderdelen, die in de werkplaats door gespecialiseerde vakmensen in elkaar worden gezet. Onderdelen zoals vloeren, kozijnen, wanden, binnendeuren, daken, installaties, sanitair, keuken en trappen worden in de werkplaats samengesteld. Er ontstaat een efficiënt bouwproces waarin wordt bespaard op tijd, voorraadkosten en faalkosten. Er ontstaat een woning van constante kwaliteit met veel oog voor detail door bekwaam vakmanschap.

Op de bouwplaats

De woningen worden compleet afgemonteerd vervoerd naar de bouwplaats. Omdat er op de bouwplaats niet gebouwd hoeft te worden, maar alleen gekoppeld of gestapeld, is de bouwtijd veel sneller. Met een snellere bouwtijd is er ook minder overlast voor de omwonenden. Specifieke wegafzettingen rondom de bouwplaats zijn ook verleden tijd. Wij kunnen met Van Goeden Huizen in zeer korte tijd een complete buurt opbouwen en overdragen aan de bewoners.

Stikstofuitstoot

In Nederland is er veel aandacht voor de stikstofuitstoot van bouwprojecten op de bouwplaats. Stikstof die vrijkomt bij de bouw kan neerslaan op omliggende gebieden en daar voor aantasting zorgen. Omdat de woningen van Van Goeden Huizen in de fabriek worden gebouwd en afgemonteerd, wordt de stikstofuitstoot op de bouwplaats geminimaliseerd. Door in de fabriek te bouwen, minimaliseren we de negatieve effecten op de omliggende gebieden en dragen we bij aan een fijne woonomgeving.

Waarom verplaatsbaar?

Waarom kiezen voor een prefab woning die voldoet aan de eisen voor permanente woning volgens het bouwbesluit? Van Goeden Huizen wil met haar product zowel de tijdelijke als de permanente markt kunnen bedienen. Woningen die als tijdelijk worden vergund, kunnen later alsnog naar een permanente vergunning worden omgezet. Een groot deel van de noodwoningen die direct na de oorlog werden gebouwd, staan er nog steeds: “niets zo permanent als tijdelijk”. Ook nu verkeren we in de situatie waarin de woningnood hoog is. Planologische procedures om een omgevingsvergunning te bemachtigen, hebben vaak een doorlooptijden van twee à drie jaar. Tijdelijke woningen met een vergunning van 10 tot 15 jaar zijn heel snel te realiseren en zijn volop in de aandacht. Van Goeden Huizen woningen kunnen in de toekomst gemakkelijk verplaatst worden en op een nieuwe plek wederom een fijne woonplek vormen. Een oplossing voor nu, met oog voor de toekomst.

Flexwonen

Naast de toename van het aantal tijdelijke woningen wordt ook steeds meer gesproken over flexwoningen. Flexwonen zorgt voor snelle oplossingen en ontwikkelt zich naast het reguliere huren en kopen tot een nieuw segment. Flexwoningen zijn kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Er blijkt behoefte te zijn aan een tussenoplossing  wanneer de wooncarrière door verschillende omstandigheden tijdelijk onderbroken wordt. Sommige doelgroepen kunnen in een dergelijke situatie minder goed terecht op de traditionele woningmarkt, die in economisch goede tijden door de druk op de markt steeds minder flexibel wordt. Flexwonen is een tijdelijke oplossing voor een onderbreking van de wooncarrière, er kan een afslag worden genomen, maar het uiteindelijke doel is om weer op de reguliere woonladder terecht te komen.

BENG

Van Goeden Huizen is standaard BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) uitgevoerd met minimaal label A+:

  • Gasloos
  • Hoogwaardige isolatie
  • Kierdicht
  • Vloerverwarming op de begane grond en op de verdieping
  • ca 80% hernieuwbare energie

De woning wordt voorzien van een ventilatielucht warmtepomp. Een ventilatielucht warmtepomp haalt energie uit de afgezogen ventilatielucht en gebruikt deze energie om de vloerverwarming op de begane grond en verdieping en het tapwater te verwarmen.