Stapelen

Van Goeden Huizen is meer dan één modulaire woning. Van Goeden Huizen bestaat uit een aantal geprefabriceerde elementen, die door specifieke manieren van schakelen en stapelen, verschillende huizen kunnen vormen.

Prefabriceren

Wij hebben verschillende geprefabriceerde elementen ontworpen. De elementen hebben verschillende afmetingen, waardoor ze zich kunnen voegen naar verschillende plekken en aan diverse woonwensen kunnen voldoen. Daarmee kunnen verschillende doelgroepen worden gehuisvest.

Stapelen

De geprefabriceerde elementen kunnen worden gestapeld, waardoor ze een huis vormen. Er zijn ook elementen die inspelen op duurzaamheid, zo kan een woning een groen dak krijgen of kan een schuin dak van zonnepanelen worden voorzien.

Variëren

Doordat de geprefabriceerde elementen verschillende afmetingen hebben, kunnen er huizen voor verschillende doelgroepen worden gemaakt, zoals senioren, families, starters en studenten.

Schakelen

Van Goeden Huizen is meer dan de repetitie van één modulaire woning. Omdat de huizen ten opzichte van elkaar gekoppeld kunnen worden, kan er een buurt ontstaan. Van Goeden Huizen is dus een modulaire buurt!

Solitaire woning

Van Goeden Huizen kan als enkele woning ingepast worden in bestaande dorp- of stadstructuren. Doordat de woning samengesteld kan worden uit verschillende elementen, kan gereageerd worden op karakteristieken van de plek.

Diverse straat

Van Goeden Huizen komt echt tot zijn recht wanneer meerdere woningen geschakeld worden. Er kan een straatwand worden gevormd bestaande uit meerdere huizen zonder dat er repetitie ontstaat.

Een modulaire buurt

Van Goeden Huizen is echt uniek als modulaire buurt. Meerdere huizen samen kunnen fijne plekken vormen met een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu. Het is een genot om hier te wonen.

Stedenbouw

Van Goeden Huizen vormt modulaire buurten. Wij vinden het belangrijk dat de buurt de intrinsieke kwaliteiten van de plek versterkt. Wij kijken daarom goed naar de bestaande omgeving. Onze geprefabriceerde elementen zijn zo samengesteld dat er ontwerpvrijheid is. De huizen kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden met een plak dak of een lessenaarskap, afhankelijk van wat past bij de plek. Op die manier maken wij plekken in harmonie met de omgeving.